Vragen en uitleg over de zorgverzekering vergelijk van Zorgwatch

Op Zorgwatch.nl kun je makkelijk de zorgpremies van verschillende zorgverzekeringen vergelijken. Je kunt snel en overzichtelijk alle zorgpremies inzien en via 1 klik ben je op de site van de zorgverzekeraar. In tegenstelling tot veel andere zorgverzekering vergelijkingssites geeft Zorgwatch.nl een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland. De aanvullende zorgverzekeringen tussen zorgverzekeraars kunnen veel verschillen. Daarom hebben wij er voor gekozen dat je iedere vergoeding apart kunt opzoeken!

Veel gestelde vragen

Zorgverzekeringen

 • Zijn alle basisverzekeringen hetzelfde?
  Ja, de overheid heeft bepaald wat er minimaal in het basispakket moet zitten en alle zorgverzekeraars moeten hieraan voldoen.
 • Zijn alle aanvullende zorgverzekeringen hetzelfde?
  Nee, aanvullende zorgverzekeringen zijn niet gelijk aan elkaar, deze kunnen enorm verschillen in vergoedingen en kosten. Er zijn grote verschillen tussen de diverse zorgverzekeraars. Via Zorgwatch kun je deze verschillen tussen de aanvullende zorgverzekeringen makkelijk naast elkaar zetten om zo het pakket te kiezen te het beste bij je past.
 • Zijn de basisverzekeringen echt 100% hetzelfde?
  Ja en nee, de dekking van een willekeurige zorgverzekeraar is hetzelfde, alleen de vergoeding hangt af van de soort polis. Daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars extra aanbiedingen of kortingen in hun basispolis zitten.
 • Wat zijn de verschillende soort polissen dan?
  Er zijn 4 verschillende soorten polissen; de restitutiepolis, de naturapolis, de natura selectief (of budget) polis en de combinatiepolis.
 • Wat houdt een restitutiepolis in?
  Met een restitutiepolis heb je een maximale vrijheid van zorgkeuze, dit betekend onder andere dat je behandeld kan worden waar JIJ dat wil. In veel gevallen betaal je de rekening vooraf en wordt deze vervolgens vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Wat houdt de naturapolis (en budgetpolis) dan in?
  De naturapolis biedt minder vrijheden dan de restitutiepolis. Zorgverzekeraars die een naturapolis aanbieden hebben afspraken gemaakt met bijvoorbeeld ziekenhuizen. Door deze afspraken kan het voorkomen dat je niet in het ziekenhuis van voorkeur wordt behandeld, maar dat de zorgverzekeraar een ziekenhuis aanwijst. Het kan dus voorkomen dat je niet in het ziekenhuis van je woonplaats wordt behandeld, maar in een ziekenhuis van een andere stad. Wordt je behandeld door een zorgverlener waarmee de zorgverzekeraar geen afspraak heeft kan het zijn dat je een deel van de factuur zelf moet betalen (let op: vanaf 2016 kan het zijn dat je de hele factuur zelf moet betalen). Een natura selectief polis of budget polis is een natura polis waarbij de verzekeraar slechts met enkele zorgverleners afspraken heeft gemaakt, waardoor de premie nog lager is dan van een gewone natura polis
 • En de combinatiepolis dan?
  Zoals de naam al aangeeft is dit een combinatie tussen een restitutie en naturapolis. In principe heeft de zorgverzekeraar contracten lopen met zorgaanbieders. Het is mogelijk om op eigen initiatief te kiezen voor een andere zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft het kan dan zijn dat de zorgverzekeraar toch alles vergoed.
 • Wat vergoed de basisverzekering?
  Er worden een 8-tal categorieën vergoed in de basisverzekering:
  • Geneeskundige zorg (zoals huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten)
  • Mondzorg (inclusief tandheelkundige zorg tot 18 jaar)
  • Farmaceutische zorg (geneesmiddelen die op de limitatieve lijst van het geneesmiddelenvergoedingssysteem staan en geneesmiddelen die de apotheker zelf bereidt.
  • Hulpmiddelenzorg (hoortoestellen, gebitsprothesen en blindegeleidehonden)
  • Verpleging, opname, behandeling en verpleging in een ziekenhuis gedurende 365 dagen (verblijf langer dan 365 dagen wordt vergoed vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten)
  • Verzorging (verloskundige hulp en kraamzorg)
  • Verblijf i.v.m. geneeskundige hulp (zoals in bijvoorbeeld een zorghotel)
  • Vervoer i.v.m. zorgaanspraken op grond van de zorgverzekeringswet (medisch noodzakelijk vervoer per taxi of eigen auto)Op de vergoedingen overzicht van zorgwatch kun je precies zien wat de basisverzekering exact vergoed voor de behandeling of zorg
 • Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig?
  Het basispakket heeft een dekking van ongeveer 94% van de zorgkosten. Een aanvullend pakket wordt vaak afgesloten voor dekkingen zoals alternatieve zorg, fysiotherapie, extra kraamzorg, bepaalde hulpmiddelen of tandartskosten. Uiteindelijk bepaald de benodigde zorg tegenover de kosten of je een aanvullend pakket nodig hebt.

Eigen risico

 • Wat is het voordeel van een vrijwillig eigen risico?
  De goedkoopste zorgverzekeraar met een minimaal eigen risico is Besured, met een maandpremie van € 91,90. De goedkoopste zorgverzekeraar met maximaal eigen risico is AnderZorg met een premie van € 72,50. Dit geeft een verschil van € 19,40 per maand. Je kunt op jaarbasis is dit dus € 232,80 besparen aan premiekosten.
 • Wat is het nadeel van een vrijwillig eigen risico?
  Het nadeel van het vrijwillig eigen risico is een kans op € 500,- kosten (bovenop het verplichte eigen risico van € 360,- per jaar) op het moment dat je zorg nodig hebt. Ben je bijvoorbeeld nog jong en heb je eigenlijk nooit zorg nodig, dan kun je door te kiezen voor het vrijwillig eigen risico € 232,80 per jaar besparen op je zorgverzekering.
 • Wat valt er niet onder het eigen risico?
  Onderstaande zaken tellen niet mee voor het eigen risico :
  • Huisartsenzorg (de voorgeschreven medicijnen wel!)
  • Kraamzorg
  • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar)
  • Verloskunde
  • Zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering

Overstappen

 • Kan ik echt honderden euro’s per jaar op mijn zorgverzekering besparen?
  Ja, het verschil in premie voor de basisverzekering tussen de duurste en goedkoopste zorgverzekeraar maar liefst € 340,- per jaar. In het geval dat je kiest voor een maximale eigen risico, kan deze besparing nog verder oplopen.
 • Is het overstappen naar een andere zorgverzekeraar moeilijk?
  Nee, in tegendeel, het enige wat je moet doen is je voor 1 januari aanmelden bij de nieuwe zorgverzekeraar. De nieuwe zorgverzekeraar zal vervolgens je oude zorgverzekering bij je oude zorgverzekeraar opzeggen.
 • Maar ik kan toch tot 1 februari overstappen?
  Dat klopt, je kan tot uiterlijk 1 februari wachten met overstappen van zorgverzekeraar. Je moet echter al wel voor 1 januari je oude zorgverzekering bij je oude zorgverzekeraar opgezegd hebben. Vervolgens zal je nieuwe zorgverzekeraar je met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekeren.
 • Wat moet ik doen als ik zorgkosten maak in de onverzekerde periode tussen 1 januari – 1 februari?
  Als je je huidige zorgverzekering hebt opgezegd voor 1 januari, dan heb je tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering te kiezen. De zorgverzekering bij de nieuwe zorgverzekeraar gaat dan wel (met terugwerkende kracht) op 1 januari in. De zorgverzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht. Echter voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. Mocht je in de periode 1 januari – 1 februari zorgkosten die vallen onder de basisverzekering, dan worden deze gedekt door de nieuwe verzekeringsmaatschappij. Dit geldt niet voor zorgkosten die tot een aanvullend zorgverzekering vallen.
 • Is het mogelijk om de basisverzekering en aanvullende zorgverzekering bij verschillende zorgverzekeraars af te sluiten?
  Ja dit is mogelijk, echter in de praktijk is dit niet gunstig omdat een aanvullend pakket duurder kan zijn als deze los (dus zonder basisverzekering) wordt afgesloten. Daarnaast kunnen zorgverzekeraars wachttijden hanteren op het moment dat een aanvullendpakket halverwege het jaar wordt afgesloten.

Zorgwatch

 • Waar komen jullie klantscores vandaan?
  De klantenscores zijn voortgekomen uit een onderzoek wat is gedaan door Nivel en Centrum Klantervaring Zorg. Er is onderzoek gedaan naar de service en prestaties van de zorgverzekeraars. Verzekerden van verschillende zorgverzekeraars hebben een vragenlijst ingevuld over hun ervaringen met hun zorgverzekeraar en over de ervaringen met de gezondheidszorg in het afgelopen jaar. Als er geen klantscores bekend zijn, heeft de zorgverzekeraar niet meegedaan aan het onderzoek.
 • Vergelijken jullie echt alle zorgverzekeringen?
  Wij vergelijken echt alle zorgverzekeringen, de enige uitzondering hierop zijn zorgverzekeringen die je niet (online) rechtsstreeks kunt aanvragen, maar enkel via een tussenpersoon. Deze missen vaak ook de premie berekeningen, bijvoorbeeld zorgverzekeringen van Turien & Co.
 • Kan ik blind vertrouwen op jullie gegevens?
  Wij hebben ons best gedaan om alle gegevens correct weer te geven. Wij hebben geen overeenkomsten met zorgverzekeraars en krijgen ook niets aangeleverd. Alle data hebben we zelf bij de zorgverzekeraars vandaan gehaald. Het blijft daarom mensenwerk waardoor wij niet kunnen garanderen dat alles juist is weergegeven. Wil je bepaalde gegevens van een zorgverzekering zeker weten, dan is het beste op de polisvoorwaarde van de desbetreffende zorgverzekeraar na te lezen
 • Ik heb een opmerking of andere vraag dan hier genoemd! Je kunt contact met ons opnemen met iedere vraag of opmerking die je hebt.