De basisverzekering

Sinds 1 januari 2006 vervangt de basisverzekering het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering. Met de komst van de basisverzekering werd de marktwerking in de zorg ingevoerd. Nederlanders kunnen sindsdien kiezen tussen verschillende zorgverzekeraars die allemaal hetzelfde product aanbieden. Met een overstappercentage van onder de 6-7% is er van echte marktwerking weinig sprake. Deels komt dit door nog teveel onduidelijkheid en gebrek aan informatie over de Nederlandse zorgverzekering. Zorgwatch hoopt een bijdrage de kunnen leveren aan de informatievoorziening van het soms rare Nederlands zorgstelsel. We beginnen met de basisverzekering.

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering afsluiten. Hier zijn een 3-tal uitzonderingen op:

  • Militairen in actieve dienst: De zorgverzekering loopt via Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK)
  • Buitenlandse studenten in Nederland: Studenten uit de EU/EER zijn verzekerd in het land van herkomst en moeten zich via E106 aanmelden bij CZ zorgverzekeraar. Studenten buiten de EU/EER kunnen bij bv. Oom verzekeringen een tijdelijke verzekering tegen ziektekosten afsluiten.
  • Mensen met gemoedsbezwaren tegen een zorgverzekering: Deze mensen kunnen ontheffing aanvragen van de verzekeringsplicht. Zij betalen geen premie meer, wel wordt er een inkomensafhankelijke bijdrage ingehouden via de inkomensbelasting. Dit deel wordt als spaartegoed aangehouden door Zorginstituut Nederland voor toekomstige zorgkosten.

Heb je geen verzekering afgesloten dan krijg je een brief van het Zorginstituut Nederland. Na 3 maanden krijg je een boete. Na 2 boetes melden zij je aan bij een zorgverzekeraar. Tevens houdt het Zorginstituut 12 maanden bestuursrechtelijke premie (130% van de standaardpremie!) in op je inkomsten. Tip: voorkom hoge kosten en sluit gewoon een basisverzekering af. Kinderen tot 18 jaar betalen geen zorgpremie. Zij moeten binnen 4 maanden na geboorte ingeschreven worden bij een zorgverzekeraar van de vader of moeder.
Zorgverzekeraars hebben een acceptatie plicht en mogen mensen dus nooit weigeren. Dit geldt niet voor de aanvullende verzekeringen.

Dekking
De dekking van de basisverzekering is bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde en wordt door de overheid ieder jaar vastgesteld. De lijst met zorg die vergoedt wordt kun je hier vinden. Door het jaar heen kan de overheid uiteraard zaken wijzigen, zodat je altijd de kans hebt onaangenaam verast te worden door de overheid.

Eigen risico en eigen bijdrage.
Op vergoedingen vanuit de basisverzekering zit in 2016 een eigen risico van € 385,-. Dit wil zeggen dat de eerste € 385,- voor eigen rekening zijn. Een soort boete voor als je ziek wordt/bent. Hierop zijn uitgesloten:

  • huisarts/huisartsenpost
  • kraamzorg
  • verloskundige hulp
  • nacontrole/reiskosten orgaandonaties
  • wijkverpleging
  • specifieke zorg bij bepaalde chronische aandoeningen (diabetes type 2, COPD, CVR)
  • Alle behandelingen voor kinderen onder de 18 jaar

De eigen bijdrage zijn kosten voor een behandeling/hulpmiddel/zorg die je ongeacht het eigen risico sowieso zelf moet betalen. De eigen bedrage gaat voor op het eigen risico. Dus bijvoorbeeld: Een hoortoestel valt onder de basisverzekering en heeft een eigen bijdrage van 25%. Een simpele hoortoestel kost algauw € 500,-. Hiervan betaal je dus al € 125,- zelf. De overige € 375,- komen ten laste van het eigen risico. Conclusie: Je betaalt bijna 100 euro per maand voor de basisverzekering. Als je dan een hoortoestel a € 500,- nodig hebt en verder geen andere zorg hebt gehad, dan kun je hem gewoon zelf betalen. Dank je wel Nederlands zorgstelsel.

Overstappen
Eén keer per jaar mag je overstappen van zorgverzekeraar, op basis van voorwaarden die door het jaar heen kunnen veranderen (logisch toch?). Dit overstapseizoen begint half november en duur tot 1 februari. Ondanks dat je kunt overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar tot 1 februari, moet je wel je oude zorgverzekeraar opzeggen voor 1 januari. Om het makkelijk te houden zeg maar. Sluit je een nieuwe zorgverzekering af op 20 januari, dan ben je door die zorgverzekeraar met terugwerkende kracht verzekerd vanaf 1 januari. Stap je over voor 1 januari dan kun je vrijwel altijd gebruik maken van de overstapservice van iedere zorgverzekeraar, dat scheelt gelukkig.

Echter de nieuwe zorgverzekeraar betaald niet alle kosten. Kosten van een behandeling waarvan de startdatum van deze behandeling ligt voor 1 januari worden betaald door je oude zorgverzekeraar.

Dus: aangezien je niet vooraf kunt weten wat je krijgt – en als je dan een aandoening krijgt waarvoor je ver moet rijden aangezien de zorgverlener geen contract heeft met de verzekeraar – en je daarom overstapt naar een zorgverzekeraar die wel een overeenkomst heeft met de zorgverlener heb je alsnog vette pech dankzij de regels van de Nederlandse staat, en wederom bedankt he.

De polis
Er zijn 2 typen polissen (natura en restitutie) met daarop een aantal variaties. De keuze voor de soort polis is een belangrijke keuze, in sommige gevallen misschien wel de belangrijskte.

Natura polis (en Budget Polis).
Bij een natura polis worden zorgkosten door de zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener betaald, indien zij een contract hebben met elkaar. Je hoeft zelf dan ook niets voor te schieten. Ga je naar een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten dan moet je vaak minstens 25% van de kosten zelf betalen. In een geval van een natura polis is het dus heel belangrijk uit te zoeken, voor je zorg neemt, of de zorgverlener een contract heeft met de zorgverzekeraar. Check dit altijd ook bij de zorgverzekeraar zelf! Spoedeisende hulp wordt altijd 100% vergoedt.

Een budget polis (ook wel natura selectief polis genoemd) is een natura polis waarbij de zorgverzekeraar maar met een beperkt aantal zorgverleners contracten heeft afgesloten. Dit resulteert in een ietwat lagere premie.

Restitutie polis
Met een restitutie polis heb je de keuzevrijheid van zorgverleners. De zorgverzekeraar zal in veel gevallen aan jou de zorgkosten betalen, die jij dan moet betalen aan de zorgverlener. Echter is dit geen garantie dat de zorgverzekeraar altijd 100% van de kosten betaald. In de bekende kleine lettertjes staat dat zij 100% van de marktconforme zorgkosten vergoeden in geval dat er geen contract is met de zorgverlener. Dit houdt in als je bij een “dure” zorgverlener behandeld wordt je alsnog een deel zelf kunt betalen. Echter de marktconforme kosten zijn is niet op te zoeken, daarvoor moet je toch weer eerst contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Combinatie polis
De combinatie polis is een polis waarvan een deel van de zorg geregeld is zoals in een natura polis en bij een deel van de zorg heb je keuze vrijheid.


28-10-2015 | 19:48 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *