Het Nationaal ZorgFonds

De afgelopen jaren hebben we al vaak over de marktwerking in de zorg gesproken, waarbij wij niet onder stoelen of banken schuiven dat dit asociaal beleid toch echt eens compleet omgegooid moet worden. Ook dit jaar stijgen de premies weer met 10%. We zijn dan ook blij te zien dat er eindelijk een goed initiatief is gestart: Het Nationaal ZorgFonds. Zorgwatch.nl steunt uiteraard dit initiatief en hier is waarom:

Tijdens de algemene beschouwingen lanceerde de SP hun verkiezingscampagne met als speerpunt het Nationaal Zorgfonds. Ook andere partijen (PvdA, GroenLinks en PVV) zijn kritisch op het huidige asociaal zorgstelsel, alleen zij denken enkel in korte termijn oplossingen.

Verlagen eigen risico
Het plan van veel partijen is het verlagen van het eigen risico. Na jaren ziet de politiek eindelijk ook dat het eigen risico niet meer is dan een boete op ziek zijn en het helemaal niets te maken heeft met mensen “bewust” te maken op hun zorggebruik. Zelfs de VVD geeft nu schoorvoetend toe dat het puur een tool was om de premiekosten te drukken. Hoe dit bewust maken van de zorgkosten ooit door iemand is geloofd is ons sowieso een raadsel. Op het moment dat je eigen risico verbruikt wordt, ben je al doorgestuurd door een huisarts en is er dus geen sprake van bewustwording. Enkel kan er sprake zijn van zorgmijding door andere vanwege de absurde kosten. Nu komen enkele partijen dus met het plan het eigen risico te verlagen (PvdA) of zelfs af te schaffen (PVV en GroenLinks). Hoewel dit goed klinkt, is dit eigenlijk maar deels positief. De kritiek van de VVD dat de zorgpremies zullen stijgen is helemaal terecht. De kosten die nu door de zieken worden gedragen, wordt dan door iedereen gedragen. Je lost het probleem van de marktwerking niet op. Het is hetzelfde als een woning met een slechte fundering, je kunt de scheuren door verzakking wel opvullen, maar het onderliggend probleem blijft bestaan.

Het Nationaal ZorgFonds
Dit initiatief kreeg vanuit veel hoeken zware kritiek te verduren met een hoop herkauwde argumenten die vaak kant nog wal raken. We hebben ze al vaker besproken, maar toch willen we er bij een aantal nog even kort op in gaan.

Langere wachtlijsten.
Wachtlijsten hebben weinig te maken met hoe zorg betaald wordt, maar is een gevolg van vraag en aanbod. België kent een ziekenfondsstructuur maar heeft nagenoeg geen wachtlijsten en de zorg is er goedkoper, rara. Wachtlijsten is een tekort aan aanbod, meer specialisten is de oplossing. Nu probeert men via marktwerking het aantal behandelingen per uur via marktwerking (kostenefficiënt werken roept men dan) te verhogen, dit resulteert altijd in verminderde kwaliteit (de zesjescultuur).

Kost miljarden want de verzekeraars moeten worden uitgekocht
Dit is een nieuwer argument, klinkt leuk maar klopt niet. Sterker nog het is andersom: Verzekeraars hebben nu reserveringen staan voor toekomstige verplichtingen. Deze verplichtingen worden door de overheid overgenomen, de bijgaande reserveringen moeten ook naar de overheid. Van uitkopen is geen sprake. Verzekeraars kunnen in hun boeken de reserveringen tegen de verplichtingen wegstrepen.

Zorg wordt duurder
Behalve het feit we al eerder hebben geschreven dat in de westerse landen geldt hoe meer marktwerking hoe hoger de zorgkosten zijn, is dit natuurlijk onzin. In geval van een zorgfonds hoeft er geen geld meer naar winst, marketing, bedrijfskosten, bestuurskosten. Einde van administratieve kosten voor zorgtoeslag en mogelijk lagere inkoopkosten van medicijnen en zorg.

Zorg moet betaalbaar blijven
Een argument waar wij het mee eens zijn, zorg moet betaalbaar blijven. Maar hierbij moet je vooral kijken naar farmaceutische bedrijven en medische ontwikkelingen. Je kan niet zorg betaalbaar houden door de rekening maar steeds bij de mensen zelf leggen terwijl de zorg kwaliteit achteruit holt, steeds meer geld niet bij daadwerkelijke zorgverlening terecht komt en mensen zorg mijden in angst voor de kosten.

Uiteraard steunen we dit initiatief aangezien we er zelf al jaren om roepen. Laten we hopen dat meer partijen zich hierbij aansluiten!


27-09-2016 | 13:54

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *